Saturday, 6 February 2010

Kepada Yts.

Saya berhenti mencari mati, saya rasa saya jatuh hati.
Hati-hati bawa hati saya; bila tak sudi, kembalikan sekarang.
Sebelum terlanjur kau bawa lari.

Terimakasih.